SAZAN BALIĞI YAKALAMA ETKİNLİĞİ – SARISUNGUR GÖLETİ / ESKİŞEHİR OLTA BALIKÇILARI VE DOĞAL YAŞAMI KORUMA DERNEĞİ ( ESBALDER ) 30 AĞUSTOS-3 EYLÜL

Bu SAZAN BALIĞI YAKALAMA yarışması, Spotif olta balıkçılığı disiplinini tanıtmak ve amatör olta balıkçılık ruhunu geliştirmek, çevreye , yaban hayata sorumluluğu arttırmak, Amatör amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğin duyurulmasını ve kanunlara uyulmasını sağlamak, yarışma heyecanı ile amatör – sportif olta balıkçılarını bir araya getirmek, yarışma kültürü, paylaşım ve yardımlaşma anlayışını geliştirmek amacı ile düzenlenmiştir.

SARISUNGUR GÖLETİ SAZAN BALIĞI YAKALAMA ETKİNLİĞİ Yarışma etkinlik alanı 29 Ağustos 2023 / Saat: 20:00’dan sonra katılımcıların kullanımına açılacak olup, dileyen yarışmacılarımız etkinlik alanında konaklama için ayrılan bölüme çadırlarını kurarak konaklayabilirler. Kamp alanında ateş yakmak kesinlikle yasak olup, dileyen katılımcılarımız tüp ve mangal kullanımı serbesttir.

ESBALDER SARISUNGUR 2023 YARIŞMASI ÖN KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR

🚩Toplam 20 sportif sazan takımı ile sınırlıdır

🚩 Katılım bağış bedeli 5000 tl dir

🚩Yarışma şartnamesi aşağıda verilmiştir

🚩 İrtibat numaraları:

Esbalder Bşk Yardımcısı

Yasin Başaran : 0542 534 15 65

Esbalder Bşk Yardımcısı

Zafer Demir :0551 620 52 30

Saygılarımızla

Esbalder Yönetim Kurulu…

ESKİŞEHİR OLTA BALIKÇILARI VE DOĞAL YAŞAMI KORUMA DERNEĞİ

( ESBALDER )

SARISUNGUR GÖLETİ SAZAN BALIĞI YAKALAMA ETKİNLİĞİ

AMAÇ

Bu yarışma, Spotif olta balıkçılığı disiplinini tanıkmak ve amatör olta balıkçılık ruhunu geliştirmek, çevreye , yaban hayata sorumluluğu arttırmak, Amatör amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğin duyurulmasını ve kanunlara uyulmasını sağlamak, yarışma heyecanı ile amatör – sportif olta balıkçılarını bir araya getirmek, yarışma kültürü, paylaşım ve yardımlaşma anlayışını geliştirmek amacı ile düzenlenmiştir.

YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 5/2 Nolu Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümlerine uyulacak olup;

1- Yarışma Tek Tür için yapılacak olup, bu tür Sazan Balığı’dır. ( Cyprinus carpio )

2- Yasal balık limiti Sazan için 40 cm. olup, bu limitin altındaki balıklar derecelendirmeye alınmayacaktır.

3- Yarışmada yakala – bırak prensibi ile avlanılacak olup, ölçümü yapılan balıklar ivedilikle suya iade edilecektir. Balıklara bilerek zarar veren ve suya iade etmeyen yarışmacılar , komisyon kararı sonucu na göre yarışmadan diskalifiye edilebilir.

4- Suya iade edilme işleminden önce balıkların iğne yarası almış kısımlarına dezenfektan uygulaması yapılacaktır.

5- Takım olarak yarışılacak olup , her takım en az 2 (iki ) en fazla 4 (dört) kişiden oluşmalıdır

6- Yarışmada Boncuk ve canlı yem kullanılması kesinlikle yasak olup, her bir takım 4 (dört) olta ile tek iğneli rig sistemi ile avlanacaktır.

7- Takımlar, Tutulan balığı, balığa zarar vermeyecek tel yapıdan oluşmayan ,carpsak,hapis,file benzeri ekipmanlarda muhafaza edecektir.Balık ölçümleri günde 2 kez 08.30-10.30/17.30-19.30 saatlerinde,hakemler tarafından yapılıp kaydedilecektir. 10+ balıklarda saat gözetilmeden hakemlere ulaşılmalıdır.Tartı ve ölçü aletleri bulundurması zorunludur, sportif balıkçılığa uygun (sehba ,makine,olta )malzeme katılım sağlanacaktır.

8-Yarışmacılar 30.08.2023 saat 09:00 da sektör numaralarını çektikten sonra , sektörlerine sessizlik ilkesinde yerleşeceklerdir.Ekte bulunan yarışma takvimine göre saat 12:00 da start verilecektir. Oltalarını suyla buluşturup yemlemelerini yapabilirler.(yerleşme esnasında yan sektörlerin rahatsızlığı ve şikayeti durumunda hakem ve komisyon değerlendirmesi sonucu İhtar olarak , sarı kart (uyarı kartıdır), yada Kırmızı Kart (diskalfiye kartıdır) Yaptırımlarına maruz kalırlar.

9- Yarışma başlangıç Saatinden sonra katılım sağlayan yarışmacılar ; Sektör numaralarını çekip ,Sessizlik ilkesinde sektörüne yerleşecektir. Zemin Etüdü , olta bırakma ve yemleme işlemlerini gündüz saatleri (05:00/20:00) içinde yapabilirler. Yarışmaya gece saatlerinde katılım sağlayacak yarışmacılar sektör numralarını çekip , sektörlerine sessizlik ilkesi altında yerleşebilirler. Bu yarışmacılar 05:00/20:00 saatleri dışında suya şişme botla girip yemleme , zemin etüdü ve olta bırakma yapamayacaklar. El mesafesinde yada bait boatla oltalarını bırakıp yemlemelerini ve zemin etüdlerini yapabilirler. Bu işlem için 2 saatleri vardır. Bu durum hakem ve komisyon tarafından takip edilecektir.

(Bu işlemler esnasında yan sektörlerin rahatsızlığı ve şikayeti durumunda hakem ve komisyon değerlendirmesi sonucu İhtar olarak , sarı kart (uyarı kartıdır), yada Kırmızı Kart (diskalfiye kartıdır) Yaptırımlarına maruz kalır.

10- Genel Yemleme;

05:00-20.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen Saatlerde şişme Bot , Baitboat la yemleme yapmak serbesttir. Belirtilen saatler içinde kıyıdan roket sistemi ile ses yapıcı başka bir sistemle yemleme yapmak kesinlikle yasaktır. Belirtilen saatler dışında (05:00/20:00) Gece saatlerinde bait boatla olta bırakmak ve yemleme yapmak serbesttir. Gece saatlerin de şişme botla yemleme yapmak ve olta bırakmak kesinlikle yasaktır.

11- Yarışmacılar 05:00/20:00 saatleri dışında stratejilerini denemek için , oltalarını istedikleri zaman sudan çekip , BAİT BOAT ile suya tekrar geri atıp yemleme yapma hakkına sahiptir. Şişme botla yemleme ve olta bırakmaları yasaktır.

12- Genel Yemleme saati (05:00/20:00) dışında Yarışmacılar , Balık gelmesi durumunda suya şişme botla girebilir. Bot üzerinde 2 yarışmacı olmalıdır. Bu işlem yapılırken yan sektörler rahatsız edilmeden yapılmasına dikkat edilmelidir. Şişme Botla suya giren yarışmacıların üzerinde mutlaka can yeleği olmalıdır.8. madde geçerlidir. (Bu durum karşısında yan sektörlerde oluşabilecek maddi kayıplardan ESBALDER Sorumlu değildir.)

13- Bot kullanımında can yeleği ve koruyucu ekipman kullanımı zorunludur. Ekipmansız bot kullanımı yasaktır. Ekipmansız kullanımı halinde , yarışmacı diskalifiye edilecektir. Bu durumlardan oluşacak can ve mal kaybından ESBALDER SORUMLU Değildir.

14- 5/2 Nolu Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğe ve yarışma şartnamesine uymayan yarışmacılar diskalifiye edilecektir. Ayrıca bu yarışmacılar için kanunda belirtilen cezaların uygulanması için yetkili mercilere ihbarda bulunulacaktır.

12- Avlanma sırasında kural dışı yapılacak hareketler gözlemciler tarafından masa hakemlerine bildirilecek, değerlendirme masa hakemleri tarafından yapılacaktır.

13- Yarışmacıların tuttukları balıkların tutanakları, yarışma bitim saatinden sonra masa hakemlerince değerlendirilecek ve dereceye girenler ilan edilecektir.

14-Yarışmaya katılacak yarışmacıların Amotör balıkçılık derneklerinden birisine üye olması gereklidir. (Esbalderin Uygun Gördüğü Sponsor firmalarda bu şart aranmayacaktır.)

15- Katılımcılar için yaş sınırlaması en az 12’dir. 12 – 18 yaş arası katılımcıların yarışma katılım esnasında yanında bulunan Veli/Vasi İzin Formu’nu doldurarak imzalatmaları ve başvuru esnasında iletmeleri gerekmektedir.

16-Şartnamede sayılan katılım koşullarına uymayan başvurular, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

KATILIM FORMATI

Tüm başvurular yarışma günü öncesi ESBALDER – Organizasyon Komisyonuna yapılacak olup, yarışma günü yarışmanın başlama saatinden önce etkinlik alanında bulunan kayıt masasına yapılacaktır. Yarışma gününden önce kayıt yaptıran katılımcıların yarışma günü, yarışmanın başlama saatinden önce etkinlik alanında bulunan kayıt masasına başvurarak kayıtlarını onaylatmaları gerekmektedir.

YAYIN-TELİF HAKKI

Yarışmada dernek görevlilerimiz tarafından çekilecek olan yarışmacı ve etkinlik fotoğraflarının her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği’ne ( ESBALDER )aittir.

Katılımcılar gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, yarışma esnasında çekilecek fotoğraflarının çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği’ne ( ESBALDER )’ne izin / muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan fotoğraflar için, katılımcılar sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve yukarıda belirtilen şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcılar bu yarışmaya kayıt yaptırarak, yukarıda sayılan tüm hususları kabul etmiş sayılırlar.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Tutulan Balıklar, Masa Hakemleri tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir;

1- En Büyük Balığı Tutmak için Yarışılacaktır.

En Büyük Balık kategorisinde ağırlık ( Kg.) esas alınacak olup, aynı ağırlıkta tutulan balıklar için boy / cm belirleyici kıstas olacaktır.

2- En Çok Balığı Tutmak için yarışılacaktır.

En Çok Balık kategorisinde toplam ağırlık esas alınacak olup, aynı ağırlıkta balık tutulması halinde toplam balık adeti belirleyici kıstas olacaktır.

Not: En büyük balık , en cok balık kategorisinde SAYILMAYACAK SAYIM DIŞI KALACAKTIR.Buna rağmen yarışmacı en çok balıkta da ödül alabilecektir.

ÖDÜLLER

Masa hakemlerinin değerlendirmesi sonucunda, dereceye giren yarışmacılar Yarışma bağış bedeline göre , Aşağıdaki yüzdelerle ödüllendirileceklerdir.

En Büyük Balık =%15 + Sponsor ödülleri

En Çok Balık 1. =%15 + Sponsor ödülleri

En Çok Balık 2. =%12,5 + Sponsor ödülleri

En Çok Balık 3.=%7,5 + Sponsor ödülleri

Ödüle değer balık tutulamaması durumunda hediyeler tüm katılımcılar arasında yapılacak kura çekimine istinaden dağıtılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Etkinlik Alanı Açılış : 30 Ağustos 2023/ Saat: 08:00

Kayıt Masası Açılış : 30 Ağustos 2023/ Saat: 08:00

Sıcak İçecek İkramı : 30-31-1-2-3 Ağustos/Eylül 2023 / Saat: 08:00 – 17:00

Kahvaltı İkramı : 03 Eylül 2023 / Saat: 07:00

Kura çekimi (Sektör belirleme) : 30 Ağustos 2023 / Saat 09:00

Yarışma Başlangıç : 30 Ağustos 2023 / Saat: 12:00

Yarışma Bitiş : 03 Eylül 2023 / Saat: 11:30

Öğle Yemeği İkramı : 03 Eylül 2023 / Saat: 12:00

Masa Hakemleri Toplantısı ve Ödül Töreni : 03 Eylül 2023 / Saat: 13:00

Not:Yarışma etkinlik alanı 29 Ağustos 2023 / Saat: 20:00’dan sonra katılımcıların kullanımına açılacak olup, dileyen yarışmacılarımız etkinlik alanında konaklama için ayrılan bölüme çadırlarını kurarak konaklayabilirler. Kamp alanında ateş yakmak kesinlikle yasak olup, dileyen katılımcılarımız tüp ve mangal kullanımı serbesttir.

Alkol ve Uyuştrucu Vb. madde kullanımı kesinlikle yasaktır.

Tesbiti halinde Diskalifiye sebebidir. Kolluk kuvvetlerine gerekli bilgi verilecektir.

YARIŞMA ve ETKİNLİK ALANI

Yer : SARISUNGUR GÖLETİ

Adres : GÜLPINAR /ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

Koordinat : 39.693442, 30.573635

İLETİŞİM

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği ( ESBALDER )

Adres: Deliklitaş mahallesi Kaptan sokak No:7/B Odunpazarı/ESKİŞEHİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous post 2 pembe yunus, görenleri kendine hayran bıraktı
Next post Bolu’nun endemik alabalığı, Bursa derelerine 9 bin adet yavru salındı