DİSOBDER 2024 1’nci Uluslararası HAZAR GÖLÜ SAZAN Balığı Yakalama Yarışması Şartnamesi

DİSOBDER 2024 1’nci Uluslararası HAZAR GÖLÜ SAZAN Balığı Yakalama Yarışması etkinlik boyunca yakalanan tüm balıklar zarar verilmeden doğal yaşamına geri iade edilecektir.

Şartname ile ilgili görüş ve önerilerinizi

0533 152 31 36

0507 414 24 76 numaralarından WhatsApp üzerinden bildirmeniz eksiklerimizi düzeltmemiz için faydalı olacaktır.

https://disobder.org.tr/sartname.pdf


GENEL VE TEKNİK ŞARTNAME
Türkiye Cumhuriyeti 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği
ve 5/2 – 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ
hükümlerine ve ekli şartname esaslarına göre düzenlenecektir.
Etkinlik şartları aşağıdaki maddelerde sunulmuş olup katılımcılar tarafından
kabul edilmiş sayılacaktır.


Amaç ; Sürdürülebilir Sportif Olta Balıkçılığı ve Modern Sazan Avcılığını
tanıtmak, çevreyi ve doğal yaşamı korumak, yürürlükteki 1380 sayılı Su Ürünleri
Kanunu kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin duyurulmasını ve benimsenmesini
sağlamak, yarışma heyecanı ile genç nesilleri ve Sportif Olta Balıkçılarını bir araya
getirerek onları kaynaştırmaktır.
Etkinlik boyunca yakalanan tüm balıklar zarar verilmeden doğal yaşamına geri
iade edilecektir.


1- Yarışma 35 takım ile sınırlandırılmıştır. Ön kayıt
başvuruları https://yarisma.disobder.org.tr/ adresinden 25 Haziran 2024 tarihine kadar
ONLİNE olarak yapılacaktır. 05 Ağustos 2024 tarihine kadar bildirilecek hesap
numarasına katılım/bağış bedeli olarak belirlenen 15.000 TL yatırıldıktan sonra
https://yarisma.disobder.org.tr/ adresinden online olarak yayınlanan kesin kayıt formu
eksiksiz ve tam olarak doldurularak kesin kayıt işlemi tamamlanacaktır.


2- Hak kazanan yarışmacı takımlara nihai bildirge 15 Ağustos 2024 tarihi
itibarıyla mail/sms/whatsApp ile bildirilecektir. Kesin kayıt yaptırmış yarışmacı
takımların iptal ya da iade talepleri kabul edilmeyecektir. Zorunlu mazeret ile ayrılmak
zorunda olan takım yedek listesi sıralamasına göre hakkını kesin kayıt yaptırmak
isteyen yedek yarışmacı takımlara devredebilecektir.


3- Yarışma tek bir balık türü için yapılacaktır. Bu tür “Sazan” balığıdır. Kabul
edilecek limit minimum 3.000 gr dır.


4- Yarışmacı takımlar biri kaptan olmak üzere en az 3 en fazla 5 yarışmacı
olacaktır. Ancak aile olarak katılım sağlamak isteyen yarışmacı takımlar en az 2 en çok
5 yarışmacı olarak katılım sağlayabilecektir.


5- Yarışmacı takımların dışarıdan gelecek misafirleri hakem nezaretinde sektör
bölgesine gelebilecektir. Bilgi verilmeden misafirlerin sektöre gelmesi durumunda kural
ihlali sayılacaktır.


6- Yarışmacı takımlar standartlara uygun 1 adet Bait-Boat, 1 adet şişme bot ve
kullanılacak ise yalnızca elektrikli motor, 4 adet olta, sehpa/bansitick kullanabilecektir.
Yakalanan balığın ölçüm işlemleri yapılıncaya kadar muhafaza edibileceği, 3 adet
carpsack, sazan yatağı ve kesinlikle balığa zarar vermeyecek malzemeden üretilmiş
ekipmanları bulundurmak zorundadırlar.


7- Hayvansal kökenli canlı veya ölü yem örnek: balık, kurbağa, yengeç, solucan,
sülük, midye metal ve boncuk tarzı yemlerin kullanımı yasaktır. Ayrıca kuru tahıl ve
bakliyatlar haşlanmadan veya yumuşatılmadan kullanılamaz. Suda kalması
durumunda doğaya zarar verecek poşet, çuval gibi malzemeler ile yemleme yapılması
yasaktır. Her oltada tek iğne kullanılacaktır. Her takım için yem 100 kg ile sınırlıdır.


8- Kullanılacak yemlerin analiz ve kontrolü için her takımdan kullanacağı
yemlerden ( Boili, Hamur vb.) 250 Gr yarışma komitesince teslim alınacaktır.


9- Yarışmacı takımlar gün doğumundan gün batımına kadar sadece
belirlenecek saatler arasında yemleme yapabilecektir. Bot ile olta bırakma işleminde
geçirilecek süre 1 saat ile sınırlıdır. Bot ile suya giriş çıkışlar komiteye whatsaApp
gurubundan bildirilecektir.


10- Yarışmacı takımlar tarafından kaplamasız kurşun ve takoz küspenin oltada
kullanımı yasaktır.


11- Takım üye sayısı 1’ e düştüğünde partner eksikliğinden dolayı can güvenliği
gerekçesi ile o takım için yarışma sona erer, o ana kadar tuttukları balıklar
değerlendirmeye alınır.


12- Yarışmacı takımlar tarafından tutulan balıkların ağırlık ve uzunluk değerleri
hesaplanırken, hakemler tarafından alınan ölçümler baz alınacaktır. Hakem eşliğinde
tartım ve ölçümü yapılmayan balıklar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tartım ve
ölçüm işlemleri sırasında yan sektörlerden gözlemci bulunacak imza karşılığında onayı
alınacaktır. ( ölçüm birimleri gram dır.) (Not: balık ölçümleri günün belirlenen
saatlerinde yapılacaktır.)


13- Standartlara uygun can yeleği giyilmeden şişme bot ile suya açılmak
yasaktır. Bota en fazla iki kişi binebilecektir. Ayrıca hava şartlarının ve yarışmacıların
fiziki durumlarının uygun olmadığı durumlarda yarışma komitesi ve hakemler bot
kullanımına kısıtlama getirebilir.


14- Yarışmacıların kamp ateşi yakması ve doğaya zarar verilecek şekilde
ağaçların kesilmesi yasaktır.


15- Tüm yarışmacı takımlar getirmek istedikleri bayrak ve flamaları whatsApp
üzerinden 01 Ekim 2024 tarihine kadar DİSOBDER yarışma komitesine bildirecek
uygun görülen flama ve bayrakları getirebilecektir.


16- Yarışma ile ilgili tüm paylaşımlar; “2024 DİSOBDER 1’nci HAZAR Gölü
Uluslararası Sazan Balığı Yakalama Yarışması” resmi facebook grubumuz üzerinden,
DİSOBDER yetkilileri tarafından yapılacaktır.


KURAL İHLALLERİ VE YAPTIRIMLAR
Yarışma süresince kural ihlaline göre takımlara sözlü uyarı, sarı kart veya
kırmızı kart verilecektir. Takımlara verilecek her sarı kartta yakalamış olduğu toplam
balık kilosundan minimum 3 – maximum 30 kg, Kırmızı kartta ise yakalamış olduğu
toplam balık kilosundan minimum 3 – maximum 50 kg. düşürme cezası ve ilave olarak
6 ile 24 saat arasında değişen bekleme cezası uygulanacaktır. Bekleme cezası alan
takım sudaki oltalarını derhal sudan çıkarıp yemleme yapamayacaktır. Bekleme süresi
dolana kadar hiçbir şekilde suya çıkmayacaktır.


Diskalifiye:
Yarışmacıların kendi ve diğer takımlardaki kişilerin can güvenliğini riske atacak
davranışlar, hile, temaslı itiraz, sportmenliğe aykırı davranışlar yarışma komitesince
diskalifiye edilmek suretiyle cezalandırılacaktır. Yarışmadan diskalifiye edilen
yarışmacıların DİSOBDER organizasyonlarına katılımı kısıtlanacaktır.


ŞİŞME BOT KULLANMA TALİMATLARI


1- Yarışma esnasında kullanılacak olan şişme botlar, araç gereci, kürekleri ve can
yelekleri ile DİSOBDER yetkilileri tarafından yarışma öncesi ve yarışma süresi
içerisinde belirli aralıklarla fiziki kontrol yapılacaktır. Uygunluk belgesi alan bota
yarışmacıların kura ile çektikleri sektör numarası verilecektir.


2- Can güvenliği her unsurun üstünde olacağından, araç gereçleri eksik ve 240
cm’nin altındaki, 350 cm’nin üstündeki botların kullanımına izin verilmeyecektir. Ayrıca
Avrupa standartlarında can yeleği (acil durum düdüğü yada havalı korna olmalı) ve su
boşaltma kabı olmayan, yıpranmış yada çok fazla tamir görmüş ve de tek hava bölmeli
olan botların kullanımına izin verilmeyecektir.


3- Rüzgar ve akıntı gibi hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda yarışma
komitesi yetkililerince şişme bot kullanımına izin verilmeyecektir.


4- Botla açılmadan önce mutlaka komiteye bilgi verilecektir.


5- Kullanılacak botların hava vanalarının ve hava basıncının ideal düzeyde
olduğundan emin olunmadan bot kullanımına izin verilmeyecektir.


6- Bota en fazla iki kişi binebilir. Bota binecek her bir kişi için 150N cankurtaran
yeleği bulundurmak zorunludur. Takım üyelerinden herhangi biri takım arkadaşının
uyanık ve hazır olduğundan emin olmadan suya giremez. Can yeleği giymeden suya
açılan takımlar cezalandırılacaktır.


7- Şişme Botlar kullanılmadığı durumlarda mümkünse kıyıya alınacak, yarışma
kulvarının hemen yanına sıkıca sabitlenerek muhafaza edilmesi zorunludur. İyi
muhafaza edilememesi sebebi ile komşu takımlara kulvarlara zarar veren botlar
cezalandırılacaktır.


8- Botta yük dağılımı normal hava koşullarında yükün botun arka kısmına doğru
yoğunlaşması ideal olandır. Dalga arkadan geldiğinde bot içindeki ağırlığı dümen
tarafında yoğunlaştırın. Dalga önden geldiğinde ağırlığı önde yoğunlaştırın.


9- Kaza anında şişme botların suyla dolsa dahi batması neredeyse imkânsızdır.
eğer bir kaza veya sorun yüzünden botunuzun şişme birimlerinden herhangi biri
sönerse düşük hızda karaya dönün. Eğer yüzen bir nesneyle veya bir kaya parçasıyla
çarpışma söz konusu olursa botun gövdesinde ne gibi bir zarar oluştuğunu, botun
şişme bölümlerinde zarar olup olmadığını ve motorun durumunu hızla kontrol edip
düşük hızda karaya dönün. Dışardaki refakatçı yarışmacı ivedi komiteye bilgi vermek
ile yükümlüdür.


YARIŞMA KATEGORİSİ


Bu kategoride değerlendirmeye alınacak balıkların ağırlıkları 3.000 gr’dan daha
az olamaz. Aşağıda belirtilen kategorilerde tutulan balıkların toplam ağırlıkları
dereceleri belirleyecektir. Eşit ağırlık olması durumunda adet sayısı baz alınacaktır.
Eşitlik yine bozulmaz ise aynı dereceye sahip olacaktır. En büyük balık kategorisinde
ödül alan balık en çok balık tutulan kategori ölçümlerinde yakalanan diğer balıklar
arasından çıkarılacaktır.


KATEGORİ

 1. KATEGORİ : Toplam ağırlık
  A. En çok balık 1’incisi : Kesin Kayıtlar Sonunda İlan Edilecektir.
  B. En çok balık 2’incisi : Kesin Kayıtlar Sonunda İlan Edilecektir.
  C. En çok balık 3’üncüsü : Kesin Kayıtlar Sonunda İlan Edilecektir.
  D. En çok balık 4’üncüsü : Kesin Kayıtlar Sonunda İlan Edilecektir.
  E. En çok balık 5’incisi : Kesin Kayıtlar Sonunda İlan Edilecektir.

KATEGORİ : En büyük balık
A. En büyük balık 1’incisi : Kesin Kayıtlar Sonunda İlan Edilecektir.
B. En büyük balık 2’incisi : Kesin Kayıtlar Sonunda İlan Edilecektir.
C. En büyük balık 3’üncüsü : Kesin Kayıtlar Sonunda İlan Edilecektir.


GENEL TALİMATLAR
Botunuzda izin verilen kişi ve ağırlık miktarını asla aşmayınız. Elektrikli motor
kullanacaklar, pervaneler son derece tehlikeli olduğundan ellerini, oltalarını ve
kepçelerini pervaneden uzak tutunuz. Cankurtaran yeleğini giymeden asla bota
binmeyiniz. Botu kullanırken takım arkadaşınızı bilgilendirmeden ani manevra ve
dönüşler yapmayınız. Bot hareket halindeyken tahta oturma yerinde, yoksa botun
içinde oturunuz. Kesinlikle botun burun kısmına oturmayınız.

Gölde komşu takımlara ait sektörlerin olduğu alanlara girmeyiniz. Komşu takımların oltalarına botla zarar vermek hem balığın değerlendirmeye alınmasına engel olacak, hem de sarı kart
görmenize sebep olacaktır. Botunuz kullanmadan önce ya da kullanırken asla alkol
veya keyif verici madde almayın. Takım arkadaşının da almadığından emin olun.
Güvenlik Kurallarını asla ihmal etmeyin. Hayati bir tehlike yaşamamak için botunuzu
kullanırken yerel düzenleme ve uygulamaları öğrenip, bunlara uyunuz.


Her takım hakemler tarafından fiziki kontrolleri yapılmış bir adet şişme bot ve
yemleme botu kullanılabilir. Kullanılan botun arıza yapması ya da patlaması
durumunda yarışma komitesinden uygunluk belgesi almak kaydıyla yedek bot
kullanılabilir. Yemleme botları, şişme bot sektör numarası ile numaralandırılacak ve
takımlar başka takımın botunu kullanamayacaktır.


Yedek oltaların sektör içinde bulundurulmaları yasaktır, sektör dışında dik bir
şekilde durmalıdır. Avlanma bölgesi devamlı yanıp sönen (flaşörlü) markerler hariç,
ışıklı veya ışıksız olabilecek 4 marker ile işaretlenebilir.
Marker olta kamışları kolayca tanınmalı ve av yapılan olta yakınına
konulmamalıdır. Bu markerler İşaret Çubukları ile belirlenen avlanma bölgesi içerisinde
olmalıdır. Yarışma boyunca markerler suda kalabilir, fakat yarışma sonunda sudan
çıkartılmalıdır. Olta boşlukları alınırken ve oltalar yeniden atılırken alarmlar kapatılarak
gereksiz gürültü yapılmamalıdır.


Yemek ihtiyacı dışında ateş yakmak, suya ışık tutmak, keyif verici maddeler
almak, bağırmak, yüksek sesle konuşmak yasaktır. Yarışmacılar mümkün olduğunca
sessiz olacaklardır. Sektörler arası yüksek sesle konuşmak sektörden sektöre uyarı
yapmak yada tartışmak yasaktır, ihtiyaç halinde hakemlere bildirilip uyarı talep
etmelidir.


Yarışmacılar sadece yemleme, olta atma, balığı kepçelemek ve balığı suya iade
etmek için bel hizasına kadar suya girebilirler, yarışmacıların dışarıdan yardım almaları
durumu kural ihlali sayılacaktır.
Tutulan balıkların kanca çıkartma işlemi, tartımı ve fotoğraflanması balığın zarar
görmemesi için sudan çıkartılmadan yapılması sağlanacak, Tutulan balıklar
fotoğraflanması esnasında düşmesi ve zarar görmesi göz önünde bulundurularak diz
hizasından yukarı kaldırılmayacaktır.


Gelen misafirler yarışmacılar ile ancak sektör alanı dışında görüşebilirler.
Yarışma 01 Kasım 2024 Cuma 12:00’da sona erecektir, 12:00’a kadar
yakalanan balıklar sudan çıkartılıncaya kadar hakemler gözetiminde ek süre
verilecektir.
Yarışmacılar yarışma bittikten sonra yarışma alanını temizleyip çöplerini
konteynerlere ya da ana yol kenarına çıkarmak zorundadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous post Zehirli trakonya balığına temas edince hastanelik oldu
Next post Trofe avı için dalış yaptı kuyruğu kesilen 2metrelik vatozu görüntüledi