ASOF -Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu’muz görüşleri.

21 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair Karar konusunda ASOF -Amatör ve Sportif Olta Federasyonu’muz görüşleri.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunları ile İlgili Araştırma Komisyonu Kurulmasına dair Kararı ASOF (Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu) olarak büyük memnuniyetle, büyük umutla ancak biraz da temkinle karşılıyoruz. Memnuniyetimiz Ülkemizin önemli sorunlarından biri olduğunu düşündüğümüz bu konuya en üst düzeyde ilgi gösterilmiş olmasından kaynaklanıyor. Umudumuz, sağlıklı bilgi, bilimsel yöntemler ve büyük çerçevede çözüm odaklı yaklaşıldığı takdirde olumlu yönde ilerleme sağlanabileceğine dair inancımızdan kaynaklanıyor. Temkinli olmamızın nedeni ise; bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalardan gördüğümüz, sorunların kök sebebinin tespit edilmediği ve çözülmediği için, sorunların büyüyerek bugüne gelmesi ve ilgili kesimler arasında işbirliği yerine çatışma ortamının gelişmiş olmasıdır.

Bizim amatör ve sportif, yani rekreasyonel olta balıkçıları olarak konuya bakışımız doğa ve sürdürülebilirlik odaklıdır. Çünkü biz olta balıkçılığı yaparken doğanın parçası oluyoruz.

Balıkçılık doğrudan ekosisteme bağlı olduğu için, çevreyi tehdit eden her unsur balıkçılık için doğrudan ya da dolaylı tehdittir. O yüzden, öncelikli eylem çevreye ve sucul ekosisteme yönelik tehditleri belirlemek ve bertaraf etmek olmalıdır.

Verilere göre deniz ve içsularımızda balık popülasyonları azalma göstermektedir. Bunun yanında avcılık sektörü tarafından istihsal ise artış göstermektedir. Burada önemli bir tezat ve açmaz görünmektedir. Balık popülasyonu durumuna baktığımızda üreme ve büyüme alanlarından başlayarak önemli bir habitat tahribatı ve kirlilik bulunduğu görülmektedir. Bunun yanında, gelecek için daha tehlikeli görünen ise deniz ve kıyılarımızı besleyen akarsularımızın önemli boyutta kirlenmiş olduğu ve temizlenmelerinin uzun zaman alacağıdır. Görünen kirlilik kaynakları tarımsal kaynakların yanında evsel ve sanayi atıksularıdır. Tüm su canlıların ortak habitatı olan sularda oluşan kirlilik kaynağında önlenmeden üretilecek hiçbir çözüm kalıcı olmayacaktır.

Bundan sonra balıkçılığın nasıl yapılacağı konusuna gelinir ki onda da birtakım zorluklar olabilir. Artan nüfusu yeterli beslemek, bunu ekosisteme yük olmadan sürdürülebilir yapmak, bu arada ticari balıkçıların refahını artırmak, gelir adaleti sağlamak, özellikle de kırsal ve kıyı toplumlarımızı güçlendirmek.

Sorunlara çözüm getirmek adına yanlışlıklara yeni yanlışlıklar eklememek için bu yöndeki politikaların güvenilir bilimsel çalışmalar ışığında yapılmasını önemli görüyoruz.

Biz amatör olta balıkçıları olarak, balıkçılığı ticari kaygılar dışında, rekreasyonel kapsamda yapıyoruz. Bilinmesini istediğimiz en önemli nokta, amatör balıkçılığın ticaret dışı bir kavram olduğudur. Aksini iddia cehalet ya da art niyetliliktir.

Halkımızın tükettiği balıkların neredeyse tamamı balıkçılık sektöründen sağlanmaktadır; dolayısıyla halkımızın sağlıklı, sürdürülebilir ve erişilebilir balığa ulaşması için bu sektörün sağlıklı işlemesi, çalışanlarının refah içinde olmasını gerekir. Bizlerin bu sektör çalışanlarının kazançlarında gözümüz olmadığı gibi, daha da bereketli ve helal kazanmalarını isteriz. Böylece sürdürülemez ya da yasa dışı yöntemlere başvurmayacaklarını umuyoruz.  

Balıkçılıktan geçimini sağlayan dostlarımızın sürdürülebilir balıkçılıkta ve çevre korumada destekçisiyiz, yasa dışı, kayıt dışı ve kaçak balıkçılığa karşı mücadelede yanlarındayız. Onları yasa dışı balık avı ve kaçak balık satışı yapanlardan ayrı görüyoruz. Sektörün de kendini onlardan uzak tutacağını umuyoruz.

Zaman zaman amatör olta balıkçıları aleyhine kampanyalar yürütüldüğünü, bu kampanyalara bürokrasi ve akademi çevresinin de katıldığını görüyoruz. Bu kampanyalar nedense, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyon ve Derneklerinin kaçak balıkçılığa karşı mücadelesi sonuç verdiği zaman ortaya çıkmaya başladı. Bu kampanyalara ek olarak, yasa dışı ve kaçak balıkçılık çeteleri tarafından Federasyon başkanına baltayla saldırıdan, yetkili kurum çalışanlarına bıçakla, ateşli silahla saldırı, küfür ve tehdide kadar çeşitli saldırılar da yaşandı.

Balıkçılık sektöründeki kayıtsız ekonomiye yön verenler ve onların etkilediği çevreler tarafından yapılan kampanyalarda “Amatörler çok balık tutuyor, balık satıyor” diye iddialar ortaya atılmaktadır. Oysa tebliğle yasaklanmış olan bu iki eylemin birincisi denetlemenin yapılamadığı, ikincisi ise satışın kontrol edilemediğini göstermekte olup ikisi de kanunla görevlendirilmiş kurumların görev ve sorumluluğundadır. Amatör olta balıkçıları sorumluluk ve doğaseverlik duygusu ile bu konularda yetkili kurumlara destek vermekte, hatta göreve çağırmaktadır. 

Balık tedarik, nakliye ve satış sisteminin önemli olduğunu düşünüyoruz. Kayıtsız balığı birileri satıyorsa birileri de alıyordur. “Bunlar kimdir? Balık ticareti yetkileri var mıdır? Yoksa nüfuzlu balık tüccarları ve lokantalar mıdır? Onlar nüfuzlu oldukları için ve onlara bulaşmamak için mi “amatörler” satıyor gibi ifadeler gündeme getirilmektedir?” Gibi sorular zihnimizi meşgul etmektedir.

Bu iddialara karşı denetimlerin etkinleştirilmesini, yasa dışı satışların önlenmesini önerdiğimizde buna karşı çıkılarak amatör olta balıkçılığı federasyon ve derneklerinin faaliyetlerini kısıtlayıcı öneriler getirilmesinden aslında kaçak avcılık ve yasa dışı satışın önüne geçilmesinin istenmediğini anlamaktayız.

Tüm bu imkân ve şerait içinde dahi biz doğa ve çevre dostu amatör ve sportif olta balıkçıları, yasalara uyan balıkçılık sektöründeki dostlarımızla birlik içinde hareket edeceğimizi bildiriyor, kaçak avcılık ve yasa dışı balık satışına karşı birlikte mücadele etme çağrımızı tekrarlıyoruz.

Ülkemizde balık stoklarının tükenmesinin önüne geçilmesi için:

Kirliliğin ve habitat tahribatının önlenmesi,

Bağımsız bilimsel çalışmalarla ekosistem ve balık popülasyonları durumunun, etki eden faktörlerin, o faktörleri geliştiren itici güçlerin, etkilerin büyüklüğünün, çözüm araçlarının etkinliğinin belirlenerek akıllı ve etkin eylem planları geliştirilmesi ve uygulanması,

Sucul biyoçeşitlilik, balık popülasyonları ve yayılma alanları, üreme ve göç alanları ile ilgili veri toplanarak değerlendirilmesi,

Yasa dışı, kayıt dışı ve kuralsız balıkçılığa, çevre kirliliğe ilişkin kapsamlı ve yaygın bir farkındalık, bilinçlendirme çalışmaları yapılması

Balık tedarik ve satış zincirinde yer alan tedarikçilerin, satıcıların, lokanta ve tüketicilerin yasa dışı satılan uygunsuz ürünleri satın almasının önlenmesi,

Denetim ve yaptırımların etkinleştirilmesi,

Sürdürülebilir balıkçılık ve yerel kalkınmanın desteklenmesini sağlayacak olan rekreasyonel balıkçılığın ve balıkçılık turizminin geliştirilmesi için araştırmalar yapılarak etkin politikaların hazırlanması ve uygulanması

Gerektiği düşünülmektedir.

Bu işlemler bağımsız, tarafsız ve bilimsel ilkelere uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir.  

Saygılarımızla,

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı

ASOF Yönetim Kurulu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous post Gözlerine inanamadı: Binlerce yıllık derenin suyu ortadan kayboldu
Next post Van’da 2023 Yılı “İ̇nci Kefali Av Yasağı Komisyon Toplantısı” Yapıldı