Balıklarda kırmızı liste projesi masaya yatırıldı. 530’un üzerinde deniz, 400 civarında da tatlı su balığı türünü kapsayacak

Çalışma ile popülasyonu tehdit altında olduğu belirlenen balık  türleri ‘kırmızı liste’ye alınacak.

Balıkçılara kırmızı liste uyarısı geldi… Türkiye’deki tüm balıkçıları ilgilendiriyor. Balıklar da artık kırmızı listeye alınacak…

Balıklar da artık kırmızı listeye alınacak... Balıkçılara kırmızı liste uyarısı geldi... Türkiye'deki tüm balıkçıları ilgilendiriyor - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nde düzenlenen çalıştayda tatlı su ve deniz balıklarının tür çeşitliliğinin devamının sağlanmasına yönelik yürütülecek kırmızı liste projesi masaya yatırıldı.

Türkiye’nin zengin sucul biyoçeşitliliği korumak isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yeni projelerini duyurdu. Proje ile birlikte denizlerde ve tatlı sularda yaşayan istilacı türler, tehlike ve tehdit altındaki türler belirlenecek. Korunmaları için gerekli önlemler alınarak gelecek nesillere aktarılması sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin zengin sucul biyoçeşitliliğinin korunarak, gelecek kuşaklara aktarılması için çalışma başlattı. Proje kapsamında denizlerde ve iç sulardaki balıklar, biyolojik özellikleri, yaşam alanları ve rezervleri ile ilgili çalışma yapılacak. 

Balıklar da artık kırmızı listeye alınacak... Balıkçılara kırmızı liste uyarısı geldi... Türkiye'deki tüm balıkçıları ilgilendiriyor - Resim: 2

BASKILAR ELE ALINACAK

Balıkların ülkedeki dağılımları, nesillerinin devamı ile ilgili tehdit veya tehlike altında olup olmadıkları belirlenecek, ayrıca türlerin biyoçeşitliliği üzerindeki baskılar ele alınacak. Çalışma ile akarsular, göller ve göletlerden oluşan tatlı su havzaları ile denizlerde yaşayan tüm balık türlerinin güncel tür listeleri oluşturulacak. 

BALIK TÜRLERİ KIRMIZI LİSTEYE ALINACAK

530’un üzerinde deniz, 400 civarında da tatlı su balığı türünü kapsayacak çalışma ile popülasyonu tehdit altında olduğu belirlenen balık türleri ‘kırmızı liste’ye alınacak. Bu balık türlerine ilişkin de koruma tedbirleri belirlenerek, uygulamaya konulacak. Böylece ülkenin zengin sucul canlılığının devamı sağlanarak, gelecek kuşaklara aktırılacak. Proje kapsamında ayrıca, uzun yıllardır yabancı türlerin göçlerinin gözlendiği Türkiye denizlerinde istilacı balık türleri ile ilgili de en güncel verilerin oluşturulması hedefleniyor.

Balıklar da artık kırmızı listeye alınacak... Balıkçılara kırmızı liste uyarısı geldi... Türkiye'deki tüm balıkçıları ilgilendiriyor - Resim: 4

İSTİLACI TÜRLERİN LİSTESİ OLUŞTURULACAK

Bu kapsamda, ülke sularındaki istilacı türlerin listesinin de oluşturulması planlanıyor. Bakanlığın deniz ve tatlı sulardaki balık türlerinin yer alacağı kırmızı liste oluşturulması projesi, türlerin korunması ve biyoçeşitliliğin sürdürülmesi açısından ulusal ve uluslararası düzeyde büyük önem taşıyor. Ayrıca, istilacı türlerin yer alacağı listenin hazırlanması ile de bu türlerin ülke ekonomisine ve biyoçeşitliliğe olası zararlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Balıklar da artık kırmızı listeye alınacak... Balıkçılara kırmızı liste uyarısı geldi... Türkiye'deki tüm balıkçıları ilgilendiriyor - Resim: 5

TATLI VE TUZLU SULARDAKİ GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRECEKLER

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nde düzenlenen çalıştayda tatlı su ve deniz balıklarının tür çeşitliliğinin devamının sağlanmasına yönelik yürütülecek kırmızı liste projesi masaya yatırıldı. Bakanlık yetkililerinin yanı sıra üniversitelerden konusunda uzman araştırmacılar ile bilim insanları, Türkiye’nin tatlı su ve deniz balıklarının korunmasına ilişkin görüşlerini dile getirdi. 

Kaynak: DHA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous post 7 TEMMUZ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI, BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLARIN ARAŞTIRILMASI İÇİN KOMİSYON KURULDU.
Next post DKMP 9. Bölge Ankara, Müdürlüğü 20.000 adet Abant Alası balık yavrusu salımı gerçekleştirmiştir.