BALIK YARIŞMASI VAR! SAMADER 15. GELENEKSEL TURNA BALIĞI YAKALAMA

ASOF 2023 TÜRKİYE TURNUVASI SAMADER 15. GELENEKSEL TURNA BALIĞI YAKALAMA YARIŞMASI hazırlıkları esnasında desteklerini bizlerden esirgemeyen ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişiler ile siz doğa aşığı sportif olta balıkçısı dostlarımıza ve değerli sponsorlarımıza teşekkürü borç biliriz.

ASOF 2023 TÜRKİYE TURNUVASI kapsamında, Sakarya iline bağlı, Arifiye İlçesi, Mollaköy Göletleri’nde 15. Geleneksel Turna Balığı Yakalama Yarışması düzenleyip dereceye girenlere ödüller verecektir.

Tarih: 3 – 4 Haziran 2023

Yer: Sakarya / Arifiye / Mollaköy Göletleri

Sakarya Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Kulübü Derneği – SAMADER, amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek, gelişmesini sağlamak ve heyecanı duyan amatör olta balıkçılarını buluşturarak paylaşım ve yardımlaşma anlayışını geliştirerek, çevreye ve yaban hayatına karşı sorumlu bir şekilde yürürlükteki kanun tüzük ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamak amacıyla ASOF 2023 TÜRKİYE TURNUVASI kapsamında, Sakarya iline bağlı, Arifiye İlçesi, Mollaköy Göletleri’nde düzenleyip dereceye girenlere ödüller verecektir.

1380 Sayılı Su ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/2 Tebliğ’ in belirlediği yasal kurallara ve derneğin belirlediği kurallarına tüm yarışmacıların uyması gerekmekte olup aykırı davrananlar diskalifiye edilecektir.

PROGRAM

3 Haziran 2023 Cumartesi

Organizasyon alanında katılımcıların kamp çadırlarını kurabilecekleri geniş bir alan, tuvalet ve elektrik mevcuttur. Katılımcılara derneğimizce cumartesi günü sürekli çay, kahve ve su ikramı olacaktır.

Cumartesi günü havanın kararması ile yakılacak ateşin sıcaklığında müzikli eğlence düzenlenecek; katılımcıların ve yarışmacıların dinlenebilmeleri için saat 24:00′ de müzik sona erecektir. Ateş etrafında, şenlik alanında ya da kamp çadırlarının civarında sohbet ederek geceyi geçirmek isteyenlerin diğer katılımcıların haklarına saygı göstermeleri önemle duyurulur.

4 Haziran 2023 – Pazar

Sabah kahvaltısı 04:30’ dan itibaren verilmeye başlanacak ve katılacakların erken kahvaltı yapmaları sağlanacaktır.

Yarışma için belirlenen zaman dilimi saat 05:30 ile 11:30 arasıdır.

Öğlen yemek ikramı saat 12:00’ de başlayacaktır.

Yakalanan balıkların değerlendirilmesi saat 11:30 ile 12:00 arasındadır.

Gölet çevresindeki ve şenlik alanındaki doğaya zararlı atıkları önceden dağıtılacak çöp poşetlerine doldurarak getiren yarışmacı ve katılımcılara derneğimizce teşekkür belgesi ve madalya verilecektir.

Ödül törenleri saat 12:30′ de başlayacaktır.

KATEGORİLER

İki dalda toplam yedi ödül verilecektir.

1. Bot, tekne ve tek kişilik float tube/kano ile yarışacak olanlar

En Çok Turna Balığı yakalamak için yarışılacak olup, 1’incilik, 2’ncilik ve 3’üncülük ödülleri verilecektir.

2. Kıyıdan yarışacak olanlar

En Çok Turna Balığı yakalamak için yarışılacak olup, 1’incilik, 2’ncilik ve 3’üncülük ödülleri verilecektir.

Ayrıca kıyıdan ya da bot, tekne ve tek kişilik float tube/kano ile yarışanların arasında en büyük Turna Balığını yakalayan takım/yarışmacıya SAMADER özel ödülü verilecektir.

KURALLAR

1. 1380 Sayılı Su ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/2 Tebliğ’ in belirlediği yasal kurallara kesinlikle uyulacaktır.

2. Yarışmada sadece Turna balığı yakalanacaktır. Yakalanan balıkların tamamının suya iade edilmesi mecburidir. Balıklar iade edileceği için canlı kalmalarının sağlanması gerekmektedir. Balık yakalandığında takımlar ölçüm işlemini kendileri yapıp kayıt altına aldıktan sonra balığı yine kayıt altına alarak canlı olarak suya bırakacaklardır. İstenmeyen sebeplerle ölen balık olur ise değerlendirmeye alınması için ölçümü yapılacak olup ölen balığın gezici hakemlere verilmesi mecburidir.

3. Yakalanan balıkların ölçümü anında yarışmacılar tarafından yapılacağından ölçüm anına kadarki süreçte balığa zarar vermeyecek kepçe veya livarda muhafaza edilmesi gerekmekte olup ip, kıtka, balık tutucu (gripper) gibi balığa zarar verecek malzemelerle balığın muhafaza edilmesi yasaktır. Tebliğ gereği alıkonulabilir miktar Turna Balığı için 5 adet olsa da yakalanan balıkların tamamı suya iade edileceğinden 5 adet sınırlaması yoktur.

4. Takımlardaki yarışmacılar aynı anda bir olta takımı ile yarışacaklardır. Yarışmada sadece at-çek ve sırtı yapılarak yarışılacak olup sadece yapay yemler (silikon, rapala, kaşık, meps, vibrasyon vb.) kullanılacaktır. Yarışmacılar yanlarında bir adet yedek olta takımı ve istediği çeşit yapay yemleri bulundurabilir. Bot ve teknede kepçe bulundurması zorunludur.

5. Yakalanan balıkların değerlendirmeye girebilmesi için boylarının en az 40 cm ve üzeri olması gerekmektedir. Dolayısıyla, 40 cm altı yakalanan balıklar hemen suya iade edilecektir. (5/2 Tebliğde yer alan % 5 küçük boylara da izin verilmeyecektir).

6. Kayıtlarını yaptıran yarışmacılar suya, çevreye, diğer kişi ve yarışmacılara zarar vermeyecek şekilde ve başlama saatiyle birlikte yarışmaya başlayabilir.

7. Her yarışmacı kendi seçimine göre bot, tekne ve float tube/kano ile ya da kıyıdan yarışabilir. Yarışmacıların hangi kategoride yarışacaklarını kayıt esnasında yarışma formunda belirtmeleri gerekmektedir.

8. Yarışma sırasında belirlenen kurallar dışına çıkan yarışmacılar saha hakemleri tarafından masa hakemlerine bildirilecek, değerlendirme masa hakemlerince yapılacaktır.

9. Tüm yarışmacılar yarışmaya başlamadan önce yarışmacı kimliklerini almak ve yarışma süresince takmak zorundadırlar. 11:30’da bitecek olan yarışmanın bitiş anonsu sonrasında ölçümü yapılan balıklar kabul edilmeyecektir.

10. Uyuşukluğa, refleks zayıflığına, ruh bozukluğuna sebebiyet verecek şekilde alkol veya ilaç alanlar yarışmaya katılamaz.

Bot, tekne ve float tube/kano ile yarışmaya katılacaklar için;

a) Bot veya tekne ile yarışacak olanlar, takım olarak yarışmak zorundadır. Takımlar en az iki kişiden oluşur.

b) Takımlar, takım ismi ile yarışmacılarını yarışma öncesinde kayıt masalarına bildirerek belirlenen alandan hakem kontrolünden geçerek yarışmaya katılacaktır.

c) Bot ve tekne için sadece akü ile çalışan elektrikli motor ve kürek kullanımına izin verilecek, akaryakıt ile çalışan motorlu araçlara izin verilmeyecektir. Kano ve Float Tube kullanımında insan gücü ile hareket ettirilen tek kişilik olanlarına izin verilecek, herhangi bir şekilde motor kullanımına müsaade edilmeyecektir.

d) Takımlar önceden belirlenmiş alanın dışına çıkamaz ve kıyıdaki yarışmacılara 50 metreden fazla yaklaşamaz. Bot ve teknesini sabitlemek, bot ve teknenin sürüklenmesini engellemek ve kendi güvenlik önlemlerini almaktan sorumludur.

e) Bot, tekne ve float tube/kano ile yarışacak olanlar birbirine 20 metreden fazla yaklaşamaz. Balık alışverişi yapılması yarışmadan diskalifiye olma nedenidir (saha hakemleri tarafından bu konuda yapılan uyarılara uyulması mecburi olup hakemlerin yarışmacılara yaklaşmasında bir sınırlama yoktur).

f) Bot, tekne ve float tube/kano ile yarışacak olan yarışmacıların standartlara (EN ISO 12402) uygun can yeleği giymeleri ve bot/tekne/kano ile yarışacakların kürek bulundurmaları zorunludur. Ayrıca doğal şartların oluşturabileceği olumsuz koşullarda yarışmacılar kendi güvenlik önlemlerini almaktan sorumludur. Hava şartlarının yarışmacıların hayati tehlike yaşamalarına sebep olacak derecede kötüleşmesi halinde hakemler yarışmayı sonlandırabilirler.

g) Yarışmacılar yarışma sonuna kadar kendilerine yetecek kadar aküyü yanlarında bulundurmak zorundadır. Akü bitmesi/motor arızası gibi botlarında meydana gelen herhangi bir olumsuz durumda hakemlerden yardım alarak kıyıya çıkartılmaları durumunda o ana kadar yakalanan balıklar değerlendirmeye alınmak kaydı ile yarışma o takım için sonlandırılır.

ğ) Bot veya tekne ile yarışacak olan takımların yakaladığı balıkların boyları takımın yarışmacı sayısına bölünüp takımın en çok balık yakalama dalındaki ortalama performansı hesaplanacak ve değerlendirme ortalamaya göre yapılacaktır. Float tube ve tek kişilik kano ile yarışacak olan yarışmacılar yakaladıkları toplam balık boyları üzerinden değerlendirileceklerdir.

h) Bot, tekne ve tek kişilik float tube/kano kategorisinde En Çok Turna Balığı Yakalama dalında 1. lik, 2. lik ve 3. lük ödülleri bulunmaktadır. Dereceye giren takımlara SAMADER tarafından bir adet kupa, takımın yarışmacılarının tamamına madalya, katılım belgesi ve sponsor firmalar tarafından çeşitli hediyeler verilecektir.

Kıyıdan yarışmaya katılacaklar için;

a) Kıyıdan yarışacak olanlar ferdi olarak yarışmak zorunda olup takım şeklinde yarışamazlar. Yarışma öncesinde kayıt masalarına bildirerek belirlenen alandan hakemler kontrolünden geçerek yarışmaya katılacaklardır.

b) Belirlenen alanlar dışına çıkamazlar ve yakaladıkları balıkları gezici hakemlere anında bildirip ölçtürerek, ölçümü yapılan balığı canlı olarak suya iade edeceklerdir. İstenmeyen sebeple ölen balık olur ise değerlendirme için kayıt altına aldırıp gezici hakemlere teslim edeceklerdir.

c) Yarışmacılar yanında bulunan diğer yarışmacıları zor durumda bırakmadan kıyıya dik atış yaparak yarışmak zorundadırlar (kıyıya paralel atış yapamazlar).

d) Kıyıdan yarışacaklar kategorisinde En Çok Turna Balığı Yakalama dalında 1. lik, 2. lik ve 3. lük ödülleri bulunmaktadır. Dereceye giren yarışmacılara SAMADER tarafından kupa, madalya, katılım belgesi ve sponsor firmalar tarafından çeşitli hediyeler verilecektir.

Ayrıca kıyıdan ya da bot, tekne ve tek kişilik float tube/kano ile yarışanların arasında en büyük Turna Balığını yakalayan yarışmacı/takıma SAMADER tarafından bir adet kupa, madalya, katılım belgesi ve sponsor firmalar tarafından çeşitli hediyeler verilecektir.

SAMADER’in yarışma kurallarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Yukarıda belirlenen kurallar dışında avlanmak ve davranmak diskalifiye nedenidir.

Bu yarışmaya kayıt yaptıran herkes ilan edilen bu kuralları kabul etmiş sayılır. Meydana gelebilecek olumsuz durumlarda SAMADER sorumlu tutulamaz.

DEĞERLENDİRME

Yarışmada öncelikle en büyük balığı yakalamış olan yarışmacı/takım belirlenecek, sonrasında çok balık yakalama dalında dereceye giren yarışmacı/takımlar belirlenecektir.

Yarışmanın en büyük balığı belirlendikten sonra en büyük balığı yakalayan yarışmacı/takım yakaladığı tüm balıklar ile en çok balık yakalama dalında da değerlendirmeye girebilecektir.

En Çok Turna Balığı Yakalama Dalında yakalanan balıkların toplam boyu esas alınacaktır.

Bot, tekne ve tek kişilik float tube/kano ile yarışmaya katılacaklar için; Takımların yakaladığı balıklar takımdaki yarışmacı sayısına bölünüp takımın ortalama performansı hesaplanacak ve değerlendirme ortalamaya göre yapılacaktır.

Toplamda yakalanan balık boylarının eşit olması halinde yakalanan balık âdetine bakılacaktır. Eşitliğin bozulmaması halinde eşitliği sağlayan balıklardan en sonuncuyu önce yakalamış olan yarışmacıya/takıma öncelik verilecektir.

ASOF 2023 TÜRKİYE TURNUVASI kapsamında, SAMADER tarafından düzenlenen bu yarışmada, birinciliği kazanan yarışmacı/takımlara ASOF 2023 TÜRKİYE TURNUVASI FİNAL katılım belgesi verilecektir.

Sponsor firmalar tarafından sağlanan ödüllerin nasıl dağıtılacağı dernek yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yarışma, SAMADER Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş saha hakemleri ve masa hakemlerinin idaresinde olacaktır. Turnuvayı düzenleyen ASOF tarafından görevlendirilmiş en az üç gözlemci de yarışmada görev alacaktır.

Yarışmanın tüm yazılı ve görsel hakkı ile gelir getirici çalışmaları, raporları turnuvayı düzenleyen ASOF ve yarışmayı düzenleyen SAMADER’e aittir. Yapılan TV. Çekimlerinden, fotoğraflardan, raporlardan, makalelerden ve kitaplardan yarışmacılar, dernekler ve üçüncü kişiler hiçbir telif hakkı talep edemezler. Bu yarışmaya katılan herkes istendiğinde elindeki video, resim ve yazılı belgelerin birer kopyasını ASOF ve SAMADER’e vermeyi kabul etmiş sayılır.

Sakarya Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Kulübü Derneği’nin yarışma kurallarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Yukarıda belirlenen kurallar dışında avlanmak ve davranmak diskalifiye nedenidir.

Bu yarışmaya kayıt yaptıran herkes ilan edilen bu kuralları kabul etmiş sayılır. Meydana gelebilecek olumsuz durumlardan SAMADER sorumlu tutulamaz.

Bu yarışma T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ nün izni ile gerçekleşmekte olup yarışma için belirlenen alanda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.

Bu yarışmanın hazırlıkları esnasında desteklerini bizlerden esirgemeyen ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişiler ile siz doğa aşığı sportif olta balıkçısı dostlarımıza ve değerli sponsorlarımıza teşekkürü borç biliriz.

Sakarya Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Kulübü Derneği SAMADER Yönetim Kurulu

Bilgi ve Yarışma Sponsorluğu İçin:

Yönetim Kurulu Başkanı: Semih Kolçak 0507 350 34 85

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Coşkun Şahin 0553 766 00 54

Genel Sekreter: Hikmet Özcan 0537 065 02 97

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous post Şile’de yasa dışı balık avlayanlara 197 bin 353 lira para cezası uygulandı.
Next post İçinden 11 milyon yumurta çıktı. Felaketi yaşatacaktı, yakalandı!