Oltacı Dergisi – Kamil Üçbaş

Dereden, Okyanusa… Amatör – Sportif Balıkçılık Dergisi

5/2 AMATÖR ve 5/1 TİCARİ TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞLER (TEBLİĞ NO: 2021/11 ve TEBLİĞ NO: 2021/12 )

5/2 AMATÖR ve 5/1 TİCARİ TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞLER (TEBLİĞ NO: 2021/11 ve TEBLİĞ NO: 2021/12 )

Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğde yapılan 24 Mart 2021 Tarihli değişikliklere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/…/2021/03/20210324-14.htm

24 Mart 2021 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 31433
TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:5/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININDÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/21)’DEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2021/12) MADDE 1 – 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/21)’in 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendinde yer alan “15 Ekim – 30 Kasım” ibaresi “1 Kasım – 30 Nisan” olarak değiştirilmiş, (g) bendine aşağıdaki alt bentler ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.“4) İnceburun mevkii (36° 11.562′ N – 29° 38.954′ E) ile (36° 10.991′ N – 29° 38.527′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-5-4),”“5) Selimiye Koyunda (36° 42.773′ N – 28° 5.318′ E) ile ( 36° 42.707′ N – 28° 6.281′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-9-5),”“6) Hisarönü Körfezinde (36° 47.045′ N – 28° 4.922′ E) ile (36° 47.667′ N – 28° 5.398′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzey batısında kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-9-6),”“7) Hisarönü Körfezinde (36° 48.205′ N – 28° 6.446′ E) ile (36° 47.47′ N-28° 7.658′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-9-7),”“m) Yalova İli Altınova İlçesi ile Kocaeli İli Gebze İlçesi arasında bulunan Osmangazi Köprüsü’nün 500 m. sağında ve solunda kalan (40° 44′ 12.7” N – 29° 30′ 59.22”E), (40° 46′ 8.11” N – 29° 31′ 22.69” E), (40° 46′ 11.03” N – 29° 30′ 46.15” E) (40° 43′ 55.02” N – 29° 30′ 30.06” E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-17),”“n) Ordu-Giresun Havaalanının bulunduğu (40° 58.104′ N – 38° 3.332′ E), (40° 58.559′ N – 38° 3.344′ E), (40° 58.566′ N – 38° 4.436′ E), (40° 58.103′ N – 38° 7.139′ E), (40° 57.435′ N – 38° 7.136′ E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-18),”“o) Samsun İli Tekkeköy İlçesi (41° 14′ 44.43” N – 36° 25′ 36.49” E), (41° 15′ 24.85” N – 36° 25′ 38.03” E), (41° 15′ 25.78” N – 36° 27′ 40.08” E), (41° 14′ 44.32” N – 36° 27′ 43.33” E) koordinatları arasında kalan alanda (Harita-19),”“ö) Muğla İli Bozburun koyunda (36° 40.489′ N – 28° 2.419′ E), (36° 40.068′ N – 28° 3.948′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzey doğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-20),”“p) Muğla İli Söğüt koyunda, (36° 38.926′ N – 28° 4.131′ E), (36° 39.064′ N – 28° 5.254′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-21),”MADDE 2 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “1380 sayılı Kanunun birinci fıkrasının” ibaresi “1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının” olarak değiştirilmiştir.MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Harita-9 aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Tebliğin ekine aşağıdaki haritalar eklenmiştir. MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihiSayısı22/8/202031221

Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğde yapılan 24 Mart 2021 Tarihli değişikliklere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/…/2021/03/20210324-13.htm

24 Mart 2021 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 31433TEBLİĞTarım ve Orman Bakanlığından:5/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININDÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/20)’DEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2021/11) MADDE 1 – 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“6) İnceburun mevkiinde (36° 11.562′ N – 29° 38.954′ E) ile (36° 10.991′ N – 29° 38.527′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-6-6),”MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (d) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“1) Ölüdeniz mevkiinde (36° 32.609′ N – 29° 6.661′ E) ile (36° 32.276′ N – 29° 7.54′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeybatısında kalan alanda (Harita-8-1),”“3) (36° 47.043′ N – 28° 4.908′ E) ile (36° 46.105′ N – 28° 5.963′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzey doğusunda kalan alanda (Harita-10-3),”MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“k) İstanbul İli, Haliç içinde Yeni Galata Köprüsünden (41° 1.09′ N – 28° 58.324′ E), (41° 1.304′ N – 28° 58.48′ E) itibaren Alibeyköy ve Kağıthane dere ağızlarına (41° 3.861′ N – 28° 56.897′ E), (41° 3.887′ N – 28° 56.629′ E) kadar olan alanda (Harita-25-1),”MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“ğ) Ordu-Giresun Havaalanının bulunduğu (40° 58.104′ N – 38° 3.332′ E), (40° 58.559′ N – 38° 3.344′ E), (40° 58.566′ N – 38° 4.436′ E), (40° 58.103′ N – 38° 7.139′ E), (40° 57.435′ N – 38° 7.136′ E) koordinat noktalarını birleştiren alan içinde (Harita-31-1),”MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı maddenin sekizinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“b) Muğla İli, Fethiye Körfezinde (36° 35.318′ N – 28° 50.762′ E), (36° 32.626′ N – 29° 0.517′ E) koordinatlarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda kıyıdan itibaren 2 mil içerisinde (Harita-43-2),”“c) Alamana ağlarının bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen alanda kullanımı yasaktır.”“ç) Asin körfezinde (37° 13.373′ N – 27° 35.263′ E) ile (37° 14.448′ N – 27° 31.914′ E) koordinatları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda alamana ağları ile avcılık yasaktır (Harita-47).”MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“a) Kardak Kayalıklarının doğusu (37° 2′ 59.93” N – 27° 9′ 39.17” E), Topan Adasının güneyi (37° 0′ 2.3” N – 27° 11′ 20.54” E), Çatal Adanın kuzey burnu (37° 1′ 19.31” N – 27° 13′ 19.16” E) ile Çavuş Adasının kuzey burnunu (37° 3′ 4.86” N – 27° 12′ 37.15” E) birleştiren koordinat noktaları arasında kalan alanda 1 Aralık – 31 Ocak tarihleri arasında, (Harita-49-1),”“e) Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 32.781′ N – 26° 36.421′ E) ile Küçük Maden Adası (39° 23.135′ N – 26° 34.119′ E), Güneş Adası Feneri (39° 19.736′ N -26° 32.441′ E), Çıplak Ada Yumru Burnu (39° 16.722′ N – 26° 34.653′ E) ve Eğribucak Burnunu (39° 16.399′ N – 26° 36.589′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-49-6),”“f) Babakale (39° 28.772′ N – 26° 04.013′ E) ile Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 32.781′ N – 26° 36.421′ E) arasında kalan sahada 2 mil içerisinde (Harita-49-7),”MADDE 7 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “avlanabilecek ve karaya çıkarılabilecek miktarlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “avcılıkta kullanılacak alet ve ekipmanlar,” ibaresi eklenmiştir.MADDE 8 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1 Haziran” ibaresi “15 Nisan” olarak değiştirilmiştir.MADDE 9 – Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“b) Yılan balığı avcılığı;1) Aydın İli Bafa Gölü, Edirne İli Gala Gölü, Hatay İli Gölbaşı Gölünde 1 Aralık – 1 Mart tarihleri arasında,2) Diğer alanlarda 1 Eylül – 1 Aralık tarihleri arasında,yasaktır.”MADDE 10 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan “matafora” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu amaçlarla kullanıma yönelik uyarlanmış, modifiye edilmiş, donanım, alet ve ekipman” ibaresi eklenmiştir.MADDE 11 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Harita-12 ve Harita-31 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihiSayısı22/8/202031221
YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OLUNUZ

Oltacının Sektörün Gözü Kulağı Sesi

%d blogcu bunu beğendi: