5/2 AMATÖR ve 5/1 TİCARİ TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞLER (TEBLİĞ NO: 2021/11 ve TEBLİĞ NO: 2021/12 )

5/2 AMATÖR ve 5/1 TİCARİ TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞLER (TEBLİĞ NO: 2021/11 ve TEBLİĞ NO: 2021/12 )

Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğde yapılan 24 Mart 2021 Tarihli değişikliklere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

24 Mart 2021 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 31433
TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:5/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININDÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/21)’DEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2021/12) MADDE 1 – 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/21)’in 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendinde yer alan “15 Ekim – 30 Kasım” ibaresi “1 Kasım – 30 Nisan” olarak değiştirilmiş, (g) bendine aşağıdaki alt bentler ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.“4) İnceburun mevkii (36° 11.562′ N – 29° 38.954′ E) ile (36° 10.991′ N – 29° 38.527′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-5-4),”“5) Selimiye Koyunda (36° 42.773′ N – 28° 5.318′ E) ile ( 36° 42.707′ N – 28° 6.281′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-9-5),”“6) Hisarönü Körfezinde (36° 47.045′ N – 28° 4.922′ E) ile (36° 47.667′ N – 28° 5.398′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzey batısında kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-9-6),”“7) Hisarönü Körfezinde (36° 48.205′ N – 28° 6.446′ E) ile (36° 47.47′ N-28° 7.658′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-9-7),”“m) Yalova İli Altınova İlçesi ile Kocaeli İli Gebze İlçesi arasında bulunan Osmangazi Köprüsü’nün 500 m. sağında ve solunda kalan (40° 44′ 12.7” N – 29° 30′ 59.22”E), (40° 46′ 8.11” N – 29° 31′ 22.69” E), (40° 46′ 11.03” N – 29° 30′ 46.15” E) (40° 43′ 55.02” N – 29° 30′ 30.06” E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-17),”“n) Ordu-Giresun Havaalanının bulunduğu (40° 58.104′ N – 38° 3.332′ E), (40° 58.559′ N – 38° 3.344′ E), (40° 58.566′ N – 38° 4.436′ E), (40° 58.103′ N – 38° 7.139′ E), (40° 57.435′ N – 38° 7.136′ E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-18),”“o) Samsun İli Tekkeköy İlçesi (41° 14′ 44.43” N – 36° 25′ 36.49” E), (41° 15′ 24.85” N – 36° 25′ 38.03” E), (41° 15′ 25.78” N – 36° 27′ 40.08” E), (41° 14′ 44.32” N – 36° 27′ 43.33” E) koordinatları arasında kalan alanda (Harita-19),”“ö) Muğla İli Bozburun koyunda (36° 40.489′ N – 28° 2.419′ E), (36° 40.068′ N – 28° 3.948′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzey doğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-20),”“p) Muğla İli Söğüt koyunda, (36° 38.926′ N – 28° 4.131′ E), (36° 39.064′ N – 28° 5.254′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-21),”MADDE 2 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “1380 sayılı Kanunun birinci fıkrasının” ibaresi “1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının” olarak değiştirilmiştir.MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Harita-9 aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Tebliğin ekine aşağıdaki haritalar eklenmiştir. MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihiSayısı22/8/202031221

Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğde yapılan 24 Mart 2021 Tarihli değişikliklere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/…/2021/03/20210324-13.htm

24 Mart 2021 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 31433TEBLİĞTarım ve Orman Bakanlığından:5/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININDÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/20)’DEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2021/11) MADDE 1 – 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“6) İnceburun mevkiinde (36° 11.562′ N – 29° 38.954′ E) ile (36° 10.991′ N – 29° 38.527′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-6-6),”MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (d) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“1) Ölüdeniz mevkiinde (36° 32.609′ N – 29° 6.661′ E) ile (36° 32.276′ N – 29° 7.54′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeybatısında kalan alanda (Harita-8-1),”“3) (36° 47.043′ N – 28° 4.908′ E) ile (36° 46.105′ N – 28° 5.963′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzey doğusunda kalan alanda (Harita-10-3),”MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“k) İstanbul İli, Haliç içinde Yeni Galata Köprüsünden (41° 1.09′ N – 28° 58.324′ E), (41° 1.304′ N – 28° 58.48′ E) itibaren Alibeyköy ve Kağıthane dere ağızlarına (41° 3.861′ N – 28° 56.897′ E), (41° 3.887′ N – 28° 56.629′ E) kadar olan alanda (Harita-25-1),”MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“ğ) Ordu-Giresun Havaalanının bulunduğu (40° 58.104′ N – 38° 3.332′ E), (40° 58.559′ N – 38° 3.344′ E), (40° 58.566′ N – 38° 4.436′ E), (40° 58.103′ N – 38° 7.139′ E), (40° 57.435′ N – 38° 7.136′ E) koordinat noktalarını birleştiren alan içinde (Harita-31-1),”MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı maddenin sekizinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“b) Muğla İli, Fethiye Körfezinde (36° 35.318′ N – 28° 50.762′ E), (36° 32.626′ N – 29° 0.517′ E) koordinatlarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda kıyıdan itibaren 2 mil içerisinde (Harita-43-2),”“c) Alamana ağlarının bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen alanda kullanımı yasaktır.”“ç) Asin körfezinde (37° 13.373′ N – 27° 35.263′ E) ile (37° 14.448′ N – 27° 31.914′ E) koordinatları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda alamana ağları ile avcılık yasaktır (Harita-47).”MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“a) Kardak Kayalıklarının doğusu (37° 2′ 59.93” N – 27° 9′ 39.17” E), Topan Adasının güneyi (37° 0′ 2.3” N – 27° 11′ 20.54” E), Çatal Adanın kuzey burnu (37° 1′ 19.31” N – 27° 13′ 19.16” E) ile Çavuş Adasının kuzey burnunu (37° 3′ 4.86” N – 27° 12′ 37.15” E) birleştiren koordinat noktaları arasında kalan alanda 1 Aralık – 31 Ocak tarihleri arasında, (Harita-49-1),”“e) Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 32.781′ N – 26° 36.421′ E) ile Küçük Maden Adası (39° 23.135′ N – 26° 34.119′ E), Güneş Adası Feneri (39° 19.736′ N -26° 32.441′ E), Çıplak Ada Yumru Burnu (39° 16.722′ N – 26° 34.653′ E) ve Eğribucak Burnunu (39° 16.399′ N – 26° 36.589′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-49-6),”“f) Babakale (39° 28.772′ N – 26° 04.013′ E) ile Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 32.781′ N – 26° 36.421′ E) arasında kalan sahada 2 mil içerisinde (Harita-49-7),”MADDE 7 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “avlanabilecek ve karaya çıkarılabilecek miktarlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “avcılıkta kullanılacak alet ve ekipmanlar,” ibaresi eklenmiştir.MADDE 8 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1 Haziran” ibaresi “15 Nisan” olarak değiştirilmiştir.MADDE 9 – Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“b) Yılan balığı avcılığı;1) Aydın İli Bafa Gölü, Edirne İli Gala Gölü, Hatay İli Gölbaşı Gölünde 1 Aralık – 1 Mart tarihleri arasında,2) Diğer alanlarda 1 Eylül – 1 Aralık tarihleri arasında,yasaktır.”MADDE 10 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan “matafora” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu amaçlarla kullanıma yönelik uyarlanmış, modifiye edilmiş, donanım, alet ve ekipman” ibaresi eklenmiştir.MADDE 11 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Harita-12 ve Harita-31 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihiSayısı22/8/202031221

About Post Author

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous post Dalgıçlar, denizden 51 kilo olta kurşunu çıkardı. Denizlerdeki kirliliğe dikkat çeken dalgıçlar, “Çevremizi temiz tutalım” mesajı verdi.
Next post Kızıldeniz kıyısında mahsur kalan 40 yunus kurtarıldı
%d blogcu bunu beğendi: