DAVET ! Denizel İstilacı Yabancı Türlerin Etkileri Bilimsel Konferansı

Read Time:3 Minute, 27 Second

“Denizel İstilacı Yabancı Türlerin Etkileri Bilimsel Konferansı” 21-23 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecektir. İstilacı yabancı türler ile ilgili çalışmalar yürüten bilim insanlarını, konuya ilgi duyan lisans ve lisansüstü öğrencileri ve uzmanları konferansta görmekten mutluluk duyarız.

https://iasimpactconference.org/tr/

Bir bölgede yaşayan canlıların çeşit ve sayıca zenginliğini ifade eden biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin insanlığın refahı için gerekli olan yaşam destek sürecini sürdürebilme yeteneğinin ve sağlıklı çevrenin bir göstergesidir. Yeryüzünde, bugüne kadar kayıt altına alınan 1 milyon 750 binin üzerinde tür olsa da, bu sayının gerçekte 10 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Geçen yüzyılda dünya nüfusunun hızla artması, iklim değişikliği, çevre kirliliği, kaynakların aşırı ve sürdürülebilir olmayan kullanımı habitatları ciddi bir biçimde tahrip etmiş ve bu durum insan yaşamını tehdit eder duruma gelmiştir. Bugün yeryüzündeki biyolojik çeşitlilik insanlık tarihinde daha önce görülmemiş bir hızda azalmaktadır.

Son zamanlarda ekosistemleri ve barındırdığı biyolojik çeşitliliği tehdit eden hususlardan birisi de istilacı yabancı türlerdir. Bilindiği üzere, insan faaliyetleriyle kendi doğal yaşam ortamından yeni bir yaşam ortamına taşınan türler “yabancı türler” olarak tanımlanır. Yabancı türler istemli ya da istemsiz bir şekilde yeni habitatlara giriş yapmakta ve uygun ekolojik şartları bulanlar istilacı özelliği kazanmaktadır. Bölgesel olduğu kadar uluslararası seviyede sorun olmaya başlayan istilacı yabancı türler (İYT) yerli türler ile besin ve yaşam alanı için rekabete girmekte, hızla çoğalmakta, yerli türlerin sayıca azalmasına neden olmakta ve böylelikle doğal flora ve faunayı tehdit etmektedir. Bunun dışında ormancılık, balıkçılık ve tarım gibi sektörlerin yanı sıra insan sağlığı ve rekreasyonel faydalar açısından da bir risk oluşturmaktadır. Habitat kaybının ardından İYT’ler doğal biyolojik çeşitlilik için en büyük tehdittir.

Deniz ekosistemleri bariyersiz yapısı nedeniyle istilacı yabancı tür tehdidine çok açık ekosistemlerdir. Ayrıca küresel iklim değişikliği nedeniyle artan su sıcaklığı da bu istilayı kolaylaştırmaktadır. Tüm Akdeniz’de yabancı tür sayısı 1000’i aşarken, Türkiye denizlerinde tespit edilen yabancı türlerin sayısı 2005 yılında 263, 2011 yılında 400 iken, 2020 yılında yabancı tür sayısı 539’a ulaşmıştır. Bu yabancı türlerin 105’i de istilacı yabancı türdür.

Denizel ekosistemlerde istilacı yabancı türlerin hızlı bir şekilde teşhisi, kontrol edilmesi, yayılmasının engellenmesi, üremesinin durdurulması ve ortadan kaldırması hem biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri, hem de insan sağlığı ve sosyoekonomik açıdan son derece önemlidir. İstilacı yabancı türlerle olan bu mücadelede başarılı olmak ve uluslararası standartlarda bir kontrol sistemi kurmak için gerek uygulamaya yönelik kapasitenin arttırılması ve gerekse ilgili mevzuatın güçlü kılınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ilgili kurum ve kuruluşların da katkılarıyla “Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi”ni Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile iş birliği ile gerçekleştirmektedir.

Proje kapsamında Ulusal Strateji ve Eylem Planı hazırlama sürecinde proje çalışmaları ile beraber İYT’lerin ekolojik ve ekonomik etkileri çerçevesinde yapılan diğer ulusal çalışmaların da derlenmesi ve paylaşılması amacıyla bir “bilimsel konferans” organize edilmiştir. Bilimsel çalışmalardan elde edilen verilerin risk değerlendirmesi, önleme, tespit, gözetim, izleme ve yönetim faaliyetlerini destekleyeceği muhakkaktır. Konferansın diğer bir amacı da strateji ve eylem planı için önerilerin geliştirilmesi amacıyla proje haricinde ulusal ölçekte yapılan benzer çalışmaların ve görüşlerin etkin olarak toplanabilmesi ve tartışılabilmesidir. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilerin konuya ilgilerinin arttırılması da arzu edilen bir sonuç olacaktır.

Bu bağlamda, “Denizel İstilacı Yabancı Türlerin Etkileri Bilimsel Konferansı” 21-23 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecektir.

İstilacı yabancı türler ile ilgili çalışmalar yürüten bilim insanlarını, konuya ilgi duyan lisans ve lisansüstü öğrencileri ve uzmanları konferansta görmekten mutluluk duyarız.

Antalya’da görüşmek dileğiyle,
Konferans Düzenleme Kurulu

BİLİMSEL PROGRAM

KONU BAŞLIKLARI

Konferansın genel konu başlıkları aşağıda verilmiştir.

İstilacı yabancı türlerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve yönetimi

İstilacı yabancı türlerin izlenmesi, dağılımı ve çeşitliliği

İstilacı yabancı türlerin ekolojik etkileri

İstilacı yabancı türlerin sosyo-ekonomik etkileri

İstilacı yabancı türlerin insan sağlığına etkileri

Risk değerlendirilmesi, etki değerlendirilmesi ve ufuk taraması (horizon scanning)

İstilacı yabancı türlerin yerel türlere, besin zincirine ve korunan alanlara etkileri

İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni yaklaşımlar ve teknolojiler

İstilacı yabancı türlerin önlenmesi ve yönetimindeki yenilikler

İstilacı yabancı türlerin yayılmasını ve etkilerini hızlandırmada iklim değişikliğinin rolü

İstilacı yabancı türlerin etkilerini azaltmada ekosistem odaklı önlemler

İstilacı yabancı türler ve uluslararası ticaret

İstilacı yabancı türlerin etkilerine ilişkin uluslararası düzenlemeler ve süreçler

Yerel yönetimlerin perspektifinden istilacı yabancı türler

İstilacı yabancı türlerin endüstriyel kullanım potansiyelleri

Vatandaş Bilimi

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About Post Author

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous post AOSB YAĞMURSUYU GÖLETİ SPORTİF SAZAN BALIĞI YAKALAMA YARIŞMASI SONUCU.
Next post Bodrum’da yelkenli teknelerle deniz festivali
%d blogcu bunu beğendi: