ASOF 2022 TÜRKİYE TURNUVASI TURNA BALIĞI YAKALAMA FİNAL YARIŞMASI

FİNAL YARIŞMASI

ASOF 2022 TÜRKİYE TURNUVASI TURNA BALIĞI YAKALAMA

FİNAL YARIŞMASI

Tarih: 12 – 13 Kasım 2022

Yer: Kırıkkale İli / Hacılar İlçesi / Kapulukaya Baraj Gölü / Hacılar Belediyesi Meyvelik Yanı

Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek, gelişmesini sağlamak ve yarışma heyecanı duyan amatör olta balıkçılarını buluşturarak paylaşım ve yardımlaşma anlayışını geliştirip çevreye ve yaban hayatına karşı sorumlu bir şekilde yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamak amacıyla ASOF 2022 TÜRKİYE TURNUVASI kapsamında federasyonumuz üyesi AKDER, ATSOBDER, ESBALDER, GESBADER, KOBDER, OLTACILARDER, SAMADER ve SİNABDER tarafından 2022 yılı içerisinde Turna Balığı ve Tatlısu Levreği Yakalama Yarışmaları gerçekleştirilmişti.

Gerçekleşmiş olan bu sekiz yarışmada dereceye girip lisans müracaatlarını yapanlar ya da dereceye girememiş olsa bile federasyonlarından lisans almış sporcular arasında ASOF 2022 TÜRKİYE TURNUVASI TURNA BALIĞI YAKALAMA FİNAL YARIŞMASI düzenlenecek olup dereceye girenlere ödüller verilecektir.

Bu yarışma Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ nün 02.11.2022 Tarih, E-67852565-140.06-7588732 Sayılı izni ile gerçekleşmekte olup, yarışma süresince Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden en az bir temsilci gözlemci olarak yer alacaktır.

Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/2 Tebliğ’ in 8. Maddesinin, 3. Fıkrası gereği yarışmanın yapılacağı alanda yarışmacılardan başkasının avcılık yapması yasaktır.

PROGRAM

12 Kasım 2022 – Cumartesi

Organizasyon alanında katılımcıların kamp çadırlarını kurabilecekleri geniş bir alan, tuvaletler, elektrik ve çeşme mevcuttur. Katılımcılar cumartesi günü yemek ve diğer ihtiyaçlarını kendi imkânları ile karşılayacak olup, ASOF tarafından sürekli sıcak içecek ve su ikramı olacaktır.

Yarışma kayıt işlemleri ASOF Üyesi derneklerin merkezlerinde yapılacağı gibi cumartesi günü 14:00’den itibaren yarışmanın yapılacağı alanda kurulacak kayıt masasında da yapılabilir. Kayıt Masasında yarışma kaydı yapılabilmesi için yarışmacıların lisans müracaatlarını yapmış olmaları gerekmektedir. Kayıt yaptırmayanlar ve lisans müracaatında bulunmamış olanlar bu yarışmaya katılamazlar.

13 Kasım 2022 – Pazar

Sabah kahvaltısı ikramı 06:00′ dan itibaren verilmeye başlanacaktır.

Yarışma 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 07:00 – 13:00 arasında yapılacaktır.

Saat 13:00 dan sonra yakalanan balıklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yakalanarak kayıt altına alınmış balıkların değerlendirilmesi 13:30’a kadar tamamlanacaktır.

Öğlen yemeği ikramı 13:30’ da başlayacaktır.

Ödül törenleri saat 14:00′ dedir.

KATEGORİLER

İki dalda toplam yedi ödül verilecektir.

1. Bot, tekne ve tek kişilik float tube/kano ile yarışacak olanlar

En Çok Turna Balığı yakalamak için yarışılacak olup, 1’incilik, 2’ncilik ve 3’üncülük ödülleri verilecektir.

2. Kıyıdan yarışacak olanlar

En Çok Turna Balığı yakalamak için yarışılacak olup, 1’incilik, 2’ncilik ve 3’üncülük ödülleri verilecektir.

Ayrıca kıyıdan ya da bot, tekne ve tek kişilik float tube/kano ile yarışanların arasında en büyük Turna Balığını yakalayan yarışmacıya ASOF özel ödülü verilecektir.

KURALLAR

1. 1380 Sayılı Su ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/2 Tebliğ’ in belirlediği yasal kurallara kesinlikle uyulacaktır.

2. Yarışmada sadece Turna balığı yakalanacaktır.

3. Yakalanan tüm balıklar (iç sularda ekolojik açıdan zararlı balıklar hariç) suya iade edileceğinden görsel çekimler hızlı bir şekilde ve balığa zarar vermeden yapılmalıdır. Yarışma sırasında herhangi bir balığı öldürmek veya alıkoymak yasaktır. İstenmeyen sebeple ölen balık olur ise değerlendirilmeye alınacak ama gezici hakemlere teslim edilecektir.

4. Yarışmacılar bir olta takımı ve istediği çeşit yapay yemler ile yarışmaya katılabilirler. Yanlarında bir adet yedek olta takımı bulundurabilirler.

5. Yakalanan balıkların değerlendirilmeye alınabilmesi için boylarının en az 40 cm ve üzeri olması gerekmektedir.

6. Kayıtlarını yaptıran yarışmacılar suya, çevreye, diğer kişi ve yarışmacılara zarar vermeyecek şekilde ve başlama saatiyle birlikte yarışmaya başlayabilir.

7. Her yarışmacı kendi seçimine göre bot, tekne ve float tube/kano ile ya da kıyıdan avlanabilir. Yarışmacıların hangi kategoride yarışacaklarını kayıt esnasında yarışma formunda belirtmeleri gerekmektedir.

8. Yarışma sırasında belirlenen kurallar dışına çıkan yarışmacılar saha hakemleri tarafından masa hakemlerine bildirilecek, değerlendirme masa hakemlerince yapılacaktır.

9. Yarışma sırasında livar, kıtka, balık tutucu (gripper) gibi balık alıkoymaya yarayan ekipman kullanımı yasaktır.

10. Tüm yarışmacılar yarışmaya başlamadan önce yarışmacı kimliklerini almak ve yarışma süresince takmak zorundadırlar.

11. Uyuşukluğa, refleks zayıflığına, ruh bozukluğuna sebebiyet verecek şekilde alkol veya ilaç alanlar yarışmaya katılamaz.

Bot, tekne ve float tube/kano ile yarışmaya katılacaklar için;

a) Bot veya tekne ile yarışacak olanlar, takım olarak yarışmak zorundadır. Takımlar en az iki kişiden oluşur.

b) Takımlar, takım ismi ile yarışmacılarını yarışma öncesinde kayıt masalarına bildirerek belirlenen alandan hakem kontrolünden geçerek yarışmaya katılacaktır.

c) Bot ve tekne için sadece akü ile çalışan elektrikli motor ve kürek kullanımına izin verilecek, akaryakıt ile çalışan motorlu araçlara izin verilmeyecektir. Kano ve Float Tube kullanımında insan gücü ile hareket ettirilen tek kişilik olanlarına izin verilecek, herhangi bir şekilde motor kullanımına müsaade edilmeyecektir.

d) Takımlar önceden belirlenmiş alanın dışına çıkamaz ve kıyıdaki yarışmacılara 50 metreden fazla yaklaşamaz, bot ve teknesini sabitlemek, bot ve teknenin sürüklenmesini engellemek ve kendi güvenlik önlemlerini almaktan sorumludur.

e) Bot, tekne ve float tube/kano ile yarışacak olanlar birbirine 20 m. den fazla yaklaşamaz. Balık alışverişi yapılması yarışmadan diskalifiye olma nedenidir (saha hakemleri tarafından bu konuda yapılan uyarılara uyulması mecburi olup hakemlerin yarışmacılara yaklaşmasında bir sınırlama yoktur).

f) Bot, tekne ve float tube/kano ile yarışacak olan yarışmacıların standartlara (EN ISO 12402) uygun can yeleği giymeleri ve bot/tekne/kano ile yarışacakların kürek bulundurmaları zorunludur. Ayrıca doğal şartların oluşturabileceği olumsuz koşullarda yarışmacılar kendi güvenlik önlemlerini almaktan sorumludur. Hava şartlarının yarışmacıların hayati tehlike yaşamalarına sebep olacak derecede kötüleşmesi halinde hakemler yarışmayı sonlandırabilirler.

g) Yarışmacılar yarışma sonuna kadar kendilerine yetecek kadar aküyü yanlarında bulundurmak zorundadır. Akü bitmesi/motor arızası gibi botlarında meydana gelen herhangi bir olumsuz durumda hakemlerden yardım alarak kıyıya çıkartılmaları durumunda o ana kadar yakalanan balıklar değerlendirmeye alınmak kaydı ile yarışma o takım için sonlandırılır.

ğ) Bot veya tekne ile yarışacak olan takımların yakaladığı balıklar, takımın yarışmacı sayısına bölünüp takımın en çok balık yakalama dalındaki ortalama performansı hesaplanacak ve değerlendirme ortalamaya göre yapılacaktır. Float tube ve tek kişilik kano ile yarışacak olan yarışmacılar yakaladıkları toplam balık üzerinden değerlendirileceklerdir.

h) Bot, tekne ve tek kişilik float tube/kano kategorisinde En Çok Turna Balığı Yakalama dalında 1. lik, 2. lik ve 3. lük ödülleri bulunmaktadır. Dereceye giren takımlara ASOF tarafından bir adet kupa, takımın yarışmacılarının tamamına madalya, katılım belgesi ve sponsor firmalar tarafından çeşitli hediyeler verilecektir.

Kıyıdan yarışmaya katılacaklar için;

a) Kıyıdan yarışacak olanlar ferdi olarak yarışmak zorunda olup takım şeklinde yarışamazlar. Yarışma öncesinde kayıt masalarına bildirerek belirlenen alandan hakemler kontrolünden geçerek yarışmaya katılacaklardır.

b) Belirlenen alanlar dışına çıkamazlar ve yakaladıkları balıkları gezici hakemlere anında bildirip ölçtürerek, ölçümü yapılan balığı canlı olarak suya iade edeceklerdir. İstenmeyen sebeple ölen balık olur ise değerlendirme için kayıt altına aldırıp gezici hakemlere teslim edeceklerdir.

c) Yarışmacılar yanında bulunan diğer yarışmacıları zor durumda bırakmadan kıyıya dik atış yaparak yarışmak zorundadırlar (kıyıya paralel atış yapamazlar).

d) Kıyıdan yarışacaklar kategorisinde En Çok Turna Balığı Yakalama dalında 1. lik, 2. lik ve 3. lük ödülleri bulunmaktadır. Dereceye giren yarışmacılara ASOF tarafından kupa, madalya, katılım belgesi ve sponsor firmalar tarafından çeşitli hediyeler verilecektir.

Ayrıca kıyıdan ya da bot, tekne ve tek kişilik float tube/kano ile yarışanların arasında en büyük Turna Balığını yakalayan yarışmacıya ASOF tarafından bir adet kupa, madalya, katılım belgesi ve sponsor firmalar tarafından çeşitli hediyeler verilecektir.

ASOF’un yarışma kurallarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Yukarıda belirlenen kurallar dışında avlanmak ve davranmak diskalifiye nedenidir.

Bu yarışmaya kayıt yaptıran herkes ilan edilen bu kuralları kabul etmiş sayılır. Meydana gelebilecek olumsuz durumlarda ASOF – Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu sorumlu tutulamaz.

DEĞERLENDİRME

En çok Turna Balığı yakalama dallarında yakalanan balık sayısı esas alınacaktır.

Bot, tekne ve tek kişilik float tube/kano ile yarışmaya katılacaklar için; Takımların yakaladığı balıklar takımdaki yarışmacı sayısına bölünüp takımın ortalama performansı hesaplanacak ve değerlendirme ortalamaya göre yapılacaktır. Aynı ortalamada balık yakalanması halinde takımların yakaladıkları balıkların boylarının toplamı belirleyici olacaktır. Eşitliğin bozulmaması halinde varsa kadın yarışmacısı olan (kadın yarışmacı sayısına göre) takımlara öncelik verilecek, yine eşitlik bozulmazsa yaş ortalaması genç olan takımlara öncelik verilecek, bütün şartların eşit olması halinde kura çekimi yapılacaktır.

Kıyıdan yarışmaya katılacaklar için; yarışmacıların yakaladığı balık sayısı esas alınacak olup aynı sayıda balık yakalanması halinde yarışmacıların yakaladığı balıkların boylarının toplamı belirleyici olacaktır. Eşitliğin bozulmaması halinde varsa kadın yarışmacıya, birden fazla kadın yarışmacı olması halinde yaşça genç olana, kadın yarışmacı yoksa yaşça genç olan yarışmacıya öncelik verilecek, eşitliğin bozulmaması halinde kura çekimi yapılacaktır.

ASOF özel ödülünde (En Büyük Turna Balığı) yakalanan balık boyu esas alınacaktır.

Yakalanan balık boyunun eşit olması halinde varsa kadın yarışmacıya, birden fazla kadın yarışmacı olması halinde yaşça genç olana, kadın yarışmacı yoksa yaşça genç olan yarışmacıya öncelik verilecek, eşitliğin bozulmaması halinde kura çekimi yapılacaktır.

ÖDÜLLER

Belirtilen dallarda dereceye giren yarışmacılara/takımlara ASOF olarak birer adet kupa, madalya, katılım belgesi ve sponsor firmalar tarafından çeşitli hediyeler verilecektir. Ayrıca bot, tekne ve tek kişilik float tube/kano ile yarışmaya katılıp birinci olan takıma, kıyıdan yarışmaya katılıp birinci olan yarışmacı ile yarışmanın en büyük Turna Balığını yakalayan yarışmacıya birer gram altın verilecektir.

Not: Sponsor firmalar tarafından sağlanan ödüllerin nasıl dağıtılacağı ASOF tarafından belirlenir.

Yarışma, ASOF Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş saha ve masa hakemlerinin idaresinde olacaktır.

Yarışmanın tüm yazılı ve görsel hakkı ile gelir getirici çalışmaları yarışmayı düzenleyen ASOF’a aittir. Yapılan TV. Çekimlerinden, fotoğraflardan, raporlardan, makalelerden ve kitaplardan yarışmacılar, kurum, kuruluş, dernekler ve üçüncü kişiler hiçbir şekilde telif hakkı talep edemezler. Bu yarışmaya katılan herkes istendiğinde elindeki video, resim ve yazılı belgelerin birer kopyasını ASOF’a vermeyi kabul etmiş sayılır.

Bu yarışmanın hazırlıkları esnasında desteklerini bizlerden esirgemeyen ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişiler ile siz doğa aşığı sportif olta balıkçılarımız ve değerli sponsorlarımıza teşekkürü borç biliriz.

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu

ASOF Yönetim Kurulu

Bilgi ve Yarışma Sponsorluğu İçin:

ASOF Yönetim Kurulu Başkanlığı: 0 533 810 38 58 – 0 533 129 71 91

About Post Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous post Çizgili kedi balıkları su altı kamerasıyla görüntülendi
Next post ŞAMPİYONLAR KIRIKKALE’DE HACILAR BELEDİYESİ KAMP ALANINDA BULUŞUYORLAR.